آشنايي با خط تولید کیک در صمصام

صمصام

ماشین آلات
1- میکسر تهیه خمیر کیک
از این نوع دستگاه ها زیاد در ایران ساخته شده است که صمصام هم یکی از تولید کنندگان آن است و دارای مد لهای بسیار می باشد. برای موفقیت در اثر مخلوط سازی، سرعتهای طولی و شعاعی در مایع ایجاد میشود، این عمل به وسیله پره، محورهای زاویه دار یا تیغ ههای زاویه دار ایجاد می شود برای مخلوط کردن مایعات کم لزج باید حرکت اغتشاشی در کل مایع ایجاد شود. در این فرآورده ها از حرکت گردبادی باید احتراز شود زیرا لایه های چسبنده ناشی از مایع گردش کننده در یک سرعت مشابه حرکت کرده و حرکت دنباله دار ایجاد نمی شود.
مایعات به آسانی در پیرامون میکسر دوران می کنند. در مایعات با ویسکوزیته زیاد مانند خمیر به عملیات متفاوتی نیاز است. مخلوط سازی به وسیله عوامل زیر انجام میشود:
الف: مالیدن مواد بر دیوار ظرف یا سایر مواد
ب: تاک کردن ماده غذایی مخلوط نشده به داخل قسمت مخلوط شده
ج: برش مواد از طریق کشیدن
مخلوط سازی با کارآیی خوب به وسیله ایجاد و اختلاط مجدد سطوح در ماده غذایی میسر است. به علت اینکه مواد به آسانی جریان نمی یابند، لازم است که تیغه های میکسر در داخل ظرف حرکت کرده یا اینکه ماده غذایی بر روی تیغه های مخلوط کننده جریان یابد
اکثر مواد غذایی جز مایعات غیر نیوتونی قوام آنها با نرخ نیروی برش تغییر می کند. انواع آنها شامل مایعات پزو دو پلاستیک که در این نوع قوام با افزایش نرخ برش قوام آنها افزایش م ییابد، مایعات نوع دیلانتن نوعی هستند که با افزایش نرخ برش قوام آنها افزایش می یابد. در انواع ویسکوالاستیک خواص الاستیکی و لزجی مشاهده می شود.
در طی عملیات مخلوط سازی خاص ههای رئولوژیکی شمار زیادی از موارد غذایی تغییر می کند. خمیری که برای تولید کیک استفاده می شود جزو گروه مواد غذایی به حساب می آید و باید در میکسرها با دقت مخلوط شود. اگر میکسر قدرت کافی نداشته باشد افزایش قوام به دستگاه صدمه خواهد زد، عملیات تا دادن یا بریدن توسط میکسرهای پارویی را برای این نوع فرآورد هها به کار می برند.. در مواد غذایی ویسکو الاستیک )برای مثال خمیر نان( عمل کشیدن و تا زدن موجب برش ماده می شود.

2- اوکس (دستگاه هوادهی به خمیر کیک)
کیک پس از پخته شدن دارای حفره های زیادی است و همانطور که در صنعت کیک سازی غالب است، بهترین کیک، کیکی است که دارای حفره های بیشتری باشد. در میکسر تهیه خمیر کیک به علت همزده شدن آب و آرد مقدار زیادی هوا نیز به داخل خمیر نفوذ می کند ولی برای اینکه هوای بیشتری به خمیر کیک وارد شود آن را به دستگاه اوکس منتقل می کنند. از این دستگاه جهت میکس نهایی خمیر کیک و هر خمیر می توان استفاده نمود.

3- کاغذگذار
این دستگاه در کارخانجاتی که میزان تولیدشان در روز کم است، استفاده نمی شود و عمل گذاشتن کاغذ در دی سها توسط دست انجام می گیرد. ولی برای تولیدات بزرگ که تولید آنها از 100 تن در روز بیشتر است از دستگاه کاغذگذاری استفاده می شود. در این دستگاه چند محفظه روی کاغذ باعث برداشته شدن کاغذ و افتادن آن داخل دیسها میشود. میزان فشار اهر مها به قدری است که فقط یک کاغذ را هل داده و به داخل دیس بیندازد.
 4- دیپازیتور (قیف زن)
از این دستگاه دیسهای فلزی که درون هر یک از آنها حدود 18 قالب وجود دارد زیر ناز لهای دیپازیتوز قرار گرفته و خمیر کیک درون آن ریخته می شود و با حرکت زنجیری که در زیر دیس وجود دارد باعث به جلو رانده شدن دیس می شود. بدین ترتیب یک ردیف از قالب ها پر شده و نوبت به ردیف بعدی می رسد. مشخصات یکی از این دستگاه ها در زیر آمده است در ضمن این دستگاهها دارای پیچ تنظیم برای تنظیم میزان ورودی خمیر می باشند.

5- فرهای پخت
پخت، یکی از مهمترین فرآیندهای موثر بر کیفیت، ماندگاری و بازار پسندی فرآورده های غلات است. در فرهای دوار)چرخشی( ماده غذایی بر روی سینی هایی قرار گرفته داخل فر بگردش در می آید. در اینجا فر چرخش دارد و ماده غذایی ضمن حرکت در داخل فر در دماهای مختلف قرار می گیرد و پخت یکنواخت تری دارد
عیب این فر در این است که در یک سطح افقی چرخش دارد و چون رطوبت در قسمت بالای فر جمع میشود ممکن است سطح ماده غذایی خشک شود برای رفع این مشکل ریل ابداع شده است. این فرها نیز دوار بوده و داخل آنها شبیه به چرخ فلک است و محصول به طور عمودی به حرکت در نمی آید در نتیجه در درجات مختلف رطوبت نسبی و دما قرار م یگیرد و دارای پخت یکنواخت تری خواهد بود این فر نسبت به دوار جای کمتری را اشغال می کند، فر دوار و فر ریل هر دو نیمه پیوسته هستند چون باید حرکت فر متوقف شود و ماده غذایی خارج شود. در این دو فر، تخلیه و بارگیری از یک در صورت می گیرد.

6- سرد کننده کیک
این دستگاه دارای چند فن است که از بالا به روی محصول وزیده و همچنین دارای چند فن از زیر نقاله مشبک است که باعث خنک شدن کیک ها از قسمت زیرین می شود.
7- تزریق مربا
برای اینکه قسمت وسط کیک مغز داشته باشد یا به اصطلاح برای تولید کیک مغز دار می توان از دستگاه مخصوص این کار استفاده کرد. تنظیم حجم در این دستگاه توسط یک سیلندر پیستون با قابلیت تغییر از 10 الی 500 گرم در هر سیکل انجام م یپذیرد. برای تزریق مربا به کیک )در روش دو طرفه اتوماتیک( بدین طریق است که دیسهای قالب کیکهای پخته شده به این قسمت وارد شده و در این لحظه همزمان از دو طرف ناز لها به داخل کیک نفوذ کرده و مربا را به کیک وارد میکنند. البته لازمه استفاده از این روش این است که ترتیب دیسها 6* 1، 4* 1 و ... باشد و کنار دیسها بایستی سوراخیبرای ورود نازل تعبیه شده باشد.
 8- خلیه دیس
این عمل توسط رباطهایی انجام می گیرد که دارای گیره هایی هستند که از دو طرف کیک را بلند کرده و با چرخش45 درجه بر روی نقاله منتقل کرده و به دستگاه پیلو پک برای بست می فرستد.
9- دستگاه بسته بندی پیلوپک
این دستگاه جزو دستگاه های بست هبندی افقی می باشد نام دیگر این دستگاه ها دستگاه بسته بندی بالشتکی افقی نیز می باشد که این نامگذاری بر اساس شکلی است که در نهایت محصول بسته بندی شده به خود می گیرد. در این سیستم هنگام تشکیل فیلم محصول به داخل محفظه دوخت افقی در این دستگاه به وسیله یک دستگاه دوزنده دوار است که بسته ها را نیز جدا می کند سرعت پر کردن 400 بسته در دقیقه می باشد. بسته بندی باید نازک و دارای مقاومت حرارتی زیاد باشد تا در زمان کوتاه عمل دوخت انجام گیرد.

در آخر گروه صنعتی صمصام مفتخر است که باکیفیت ترین ماشین آلات صنایع غذایی را تولید می کند تا مصرف کننده کمال رضایت را داشته باشد.

ارسال نظر