خط تولید کلوچه

  • خط کامل
  • ظرفیت تولید 300 الی 700 عدد در دقیقه
  • باند به عرض 1000 الی 1200 میلی متر
  • کوره های نسوز مقاوم تا دمای 1800 درجه سانتیگراد با روکش های تمام استیل
  • سرد کن اسپیرال با شاسی تمام استیل
  • تابلو برق P.L.C و مصرف انرژی پایین
  • حجم تولید بیشتر، کیفیت بهتر