تاثیر ماشین آلات صنایع غذایی بر افزایش تولید

صمصام

نیاز روز افزون جوامع به غذا و رشد بالای جمعیت و کاهش منابع غذایی، یکی از مهمترین مسائلی است که توجه دولتمردان، اندیشمندان و محققان را به خود معطوف کرده است. در این راستا، لزوم استفاده بهینه از منابع غذایی موجود و به کارگیری روشهای مطلوب نگهداری و جلوگیری از ضایعات بی رویه محصولات کشاورزی، تأمین منابع جدید غذایی، بسته بندی مناسب به منظور حفظ و بهبود کیفیت محصولات و ...، از جمله مواردی است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست.

علاوه بر این، رشد و توسعه جامعه و پیشرفت علوم و صنعت، سبب پیدایش سبک های نوین غذایی شده، به گونه ای که نیاز به تنوع محصولات و پیدایش فرآورده های جدید غذایی و کمک غذایی به شکل روز افزونی احساس می گردد.

تجارب چندین ساله نشان مي دهد كه توسعه صنعتی و افزايش سهم صنايع ساخت ماشین های صنایع غذایی در رشد و دستيابي اقتصادي کشور تاثیر به سزایی داشته است.

توسعه کارخانه های صنايع غذایی و فرآوری از جمله صمصام يكی از محرك های اصلي رشد اقتصادی در بسياری از كشورهای در حال توسعه می باشد كه صنايع مرتبط با بخش كشاورزی نظير صنايع غذايی از اهم آن قلمداد می شود.

 

گروه صنعتی صمصام

ارسال نظر